ACB Coaching Home - Be smart, get a coach!

Deze site geeft u nadere informatie over ACB Coaching: de werkwijze, de mogelijkheden en waar en hoe ACB Coaching te bereiken is.

ACB Coaching staat voor:

  • Aandacht
  • Competent
  • Betrokken

ACB Coaching is gespecialiseerd in personal coaching.

Coaching is een effectief hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling. Coaching geeft u inzicht en laat u zelf de vragen beantwoorden: wie ben ik, wat wil ik en wat vind ik leuk. Het helpt u ook te leren omgaan met problemen en tegenslag.

In werksituaties wordt coaching veel ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en om disfunctioneren te signaleren, te voorkomen of op te lossen. Het is gericht op het verbeteren van de werkprestaties.
Een coach is een prima sparringpartner voor managers en ondernemers. 

ACB Coaching wil u graag helpen bij uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.