Biografisch Coachen

Biografisch coachen.

Op 10 december 2009 was ik als gast aanwezig op een workshop georganiseerd door NOLOC "Biografisch Coachen". Erg interessant om kennis te nemen van het coachen vanuit het biografisch perspectief. Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal. Wat je in het heden denkt, doet en voelt is gekleurd door ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden (je biografie) en bepaalt voor een deel je verwachtingen voor de toekomst.