Training en advies voor HR professionals

 

Coaching is één van de middelen die HR managers kunnen inzetten om medewerkers optimaal te laten functioneren. Het is belangrijk dat HR professionals ook het beste uit zichzelf en hun organisatie halen.

ACB Coaching is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met Alex uit de Bosch, een zelfstandige en onafhankelijke adviseur met brede ervaring in Human Resources Management, zowel op directie- als management niveau.

In zijn adviezen en trainingen werkt Alex vanuit positieve ervaringen in werk en leven en maakt hierbij o.a. gebruik van het model "Appreciative Inquiry". Kort gezegd gaat dit model uit van 4 fasen (de vier V's):

 

  1. VERWONDEREN: zoeken naar de positieve kern. Wat zijn de beste ervaringen?
  2. VERBEELDEN: het genereren van beelden over de toekomst. Wat willen we meer?
  3. VERANKEREN: welke organisatie- of beleidsvormen en systemen en processen hebben we nodig om ons toekomstbeeld te realiseren?
  4. VERWERKELIJKEN: elke concrete acties en projecten starten we op? Hoe kunnen we anderen hierbij betrekken?

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op of ga rechtstreeks naar www.hr-gids.nl.