Voorwaarden

De algemene voorwaarden van ACB Coaching zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24459474.

Particulieren wordt gevraagd voorafgaand aan de sessie te betalen (contant of vooraf per bank). U krijgt hiervoor uiteraard een factuur.

Bedrijven: betaling in onderling overleg. Ik ben in het bezit van een VAR (WUO) verklaring.

Als om wat voor reden dan ook de vertrouwensband gaande het traject in het geding is, kan wederzijds per onmiddellijk de coaching beëindigd worden zonder bijkomende kosten.

Tarieven: op aanvraag.