Werkwijze

ACB Coaching is klantgericht en resultaatgericht

Coaching bij ACB gaat middels persoonlijke gesprekken, telefonisch contact, (video)chat of per e-mail. Combinaties zijn uiteraard ook mogelijk.

ACB Coaching houdt mensen een spiegel voor. Zelfreflectie is de basis om te komen tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Coaching is niets meer of minder dan het gestructureerd vragen stellen waardoor u in staat wordt gesteld (uiteindelijk) uw eigen vragen te beantwoorden.

ACB Coaching werkt vanuit het hier en nu. Het verleden kunnen we namelijk niet meer veranderen. Wel kunnen we vandaag een start maken om ons leven (werk of privé) in de gewenste richting te sturen.
Waar nodig of gewenst staan we zeker stil bij uw ervaringen en hoe uw leven is verlopen; maar vanuit de realiteit van vandaag de dag maakt u zelf de keuzes voor de toekomst.

Gecoacht worden betekent verantwoordelijkheid nemen en open en eerlijk naar jezelf durven kijken. In de coachsessies kunt u ontdekken wat het beste werkt en waarbij u zich het beste voelt.
Zelfreflectie is hierbij erg belangrijk en is de basis voor uw verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Intakegesprek

Een intakegesprek (alweer persoonlijk, telefonisch of per email) is altijd gratis. We maken kennis met elkaar, kijken of er een “klik” is en stellen de coachvraag vast. Op basis hiervan doet ACB Coaching een voorstel voor een traject met bijbehorende offerte.

Coachingstraject

Bij personal coaching van ACB Coaching bespreken we waar uw coachingsbehoefte vandaan komt, wat de motivatie is om een coachingstraject in te gaan en wat precies de coachingsvraag en de doelstellingen zijn.
Een coachingsgesprek duurt 1,5 uur. De duur van een coachingstraject is afhankelijk van de coachvraag en de doelstelling maar gemiddeld bestaat een traject uit 8 bijeenkomsten. Halverwege en aan het einde van een traject wordt geëvalueerd in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en de coachingsvraag is beantwoord.
De vertrouwensrelatie tussen ACB Coaching en de coachee is uitermate belangrijk. Als het vertrouwen om wat voor reden dan ook tijdens het traject wegvalt, kan wederzijds het traject onmiddellijk worden stopgezet (zonder bijkomende kosten).

ACB Coaching is integer en onderschrijft de ethische code van de beroepsvereniging NOBCO. Uw persoonlijke gegevens worden beslist niet aan derden verstrekt.